System MIS i JDF
W branży poligraficznej zasadniczy wpływ na wzrost wydajności ma automatyzacja. Ważnymi słowami kluczowymi są JDF i CIM (Computer Integrated Manufacturing), które oznaczają integrację różnorodnych aplikacji i systemów związanych z produkcją.HP Hiflex MIS
Management Information System

 
Kalkulacja i zamówienia,
materiałowa, planowanie
HP Hiflex MIS
Executive Information System (EIS)

Zintegrowany system
informacji zarządczych
Certyfikat JDF

HP Hiflex posiada certyfikat JDF, nadany przez stowarzyszenie CIP4
Partnerzy
 

 
Współpraca w dziedzinie komunikacji JDF
Nagrody CIP4 Innovation

17 nagród CIP4 Innovation dla firmy HP Hiflex i klientów na całym świecie
Nagroda PIA/GATF InterTech

 
Osiągnięcie w kategorii systemów MIS i Web-to-Print